93.812.66.38 WhatsApp Business info@netar.cat

CONTROL PLAGUES

El control integrat promou l’aplicació de mesures higièniques, de sanejament del medi i de control de les estructures dels edificis per prevenir l’aparició de plagues. Estableix aquestes mesures com el primer graó imprescindible dels programes de control de plagues. Cal recordar que una vigilància estricta dels factors limitants per al desenvolupament de les plagues, com ara la disponibilitat d’aigua, d’aliments i de racons per estar-s’hi i fer-hi niu, evita en molts casos la realització de tractaments plaguicides i implica un estalvi econòmic i una reducció del risc per a la salut pública.

[table id=1 /]

[table id=3 /]

Dins del grup d’insecticides menys perillosos trobem els productes biològics i, concretament, els bioracionals. Dels quals podem destacar una sèrie d’avantatges que estan conduint a un augment important de l’ús:

  • Específics per a insectes i per a espècies concretes, per la qual cosa es poden aplicar sense risc.
  • Tenen molt poca toxicitat per a la fauna aquàtica i els animals superiors.
  • Sovint són eficaços enfront de poblacions resistents a insecticides convencionals.
  • Són biodegradables i molt poc persistents en el medi ambient.
  • No deixen residus contaminants ni en l’aigua ni en els aliments.
  • És poc probable que produeixin resistències, per la naturalesa mateixa de la seva acció.